Változások az elektronikusan beadható helyi iparűzési adóbevallást érintően – NAV közlemény

Közzétéve
2017.05.23.

Az alábbi közleményt a mai napon (2017.05.23.) jelentette meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mely az iparűzési adó bevallásának módját érinti.

KÖZLEMÉNY

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/D. §-a 2017. január 1-jei hatállyal kimondja, hogy az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – a 35/2008. (XII.31.) számú, az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló PM rendelet szerinti bevallási nyomtatványon az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával, az általános nyomtatványkitöltő program használatával is teljesítheti.

2017. május 11-én a NAV hivatalos internetes honlapján megjelent a 16HIPA jelű bevallás 3.0 verziója, amelyben számos új figyelmeztető jellegű ellenőrzési szempont és logikai képlet került beépítésre annak érdekében, hogy ezen validációk a 2017. május 31-i benyújtási határidő előtt többletszolgáltatásként, az adózók és az önkormányzati adóhatóságok segítését szolgálva jelenjenek meg az általános nyomtatvány-kitöltő programban.

A NAV vizsgálja, hogy a bevallást benyújtó jogosult-e legalább az egyéb bevallások (társasági adóbevallás) benyújtására, intézésére.

A törvényi előírásainak megfelelően a HIPA bevallást a NAV az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azonosítását követően a székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul, elektronikus úton megküldi.

Az állami adó- és vámhatósághoz határidőben benyújtott adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.

(Hivatalos forrás: nav.gov.hu)

A fenti közlemény lényege, hogy egy adminisztrációs terhet vesznek le a könyvelők válláról. Ugyanis korábban iparűzési adó bevallást csak és kizárólag egy módon lehetett beadni: az illetékes önkormányzat honlapjáról letöltött nyomtatvány kitöltésével. Viszont az teljesen változó képet mutatott, hogy melyik önkormányzat mennyi időt és energiát szánt a megfelelő formanyomtatvány elkészítésére. A kitöltött bevallásokat ki kellett nyomtatni, a cég aláírásra jogosult képviselőjével aláíratni, majd elpostázni az önkormányzatoknak.

Az új lehetőség megkönnyíti a könyvelők munkáját abban a tekintetben, hogy egységes nyomtatványon kell eleget tenniük a bevallási kötelezettségnek illetve ők maguk is – mint a cég meghatalmazottjai- beküldhetik a bevallást online az ügyfélkapus felhasználó nevükkel. A cégvezetőknek nincs gondjuk vele.

készítette a Company Assistant Service Kft.

További bejegyzések:

Letölthető dokumentumok
A székhelyszolgáltató, mint vírus tűzfal
székhelyszolgáltatás
székhelyváltoztatás, tévhit
székhelyszolgáltatás
széhkelyszolgáltatás