MITŐL VÁLIK EGY INGATLAN SZÉKHELLYÉ?

MITŐL VÁLIK EGY INGATLAN SZÉKHELLYÉ?

Közzétéve
2023.10.24.

Sokan választják saját, akár lakóingatlanukat a vállalkozásuk székhelyének is. Olyan is gyakran előfordul, hogy egy megöröklött ingatlant szeretné valaki székhelyként használni, akár több vállalkozás számára is. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy mitől székhely a székhely. Ezt a kérdést járjuk körül legújabb blogcikkünkben. 

A kérdés megválaszolásában a vonatkozó jogszabályok fognak segítséget nyújtani. Azt fontos már az elején megjegyezni, hogy nem tiltja semmilyen törvény, hogy egy ingatlan székhelyként használjanak, azonban a székhelyre vonatkozóan már több fontos szabályt is meghatároz. Arra vonatkozóan sincs előírás, hogy egy adott ingatlanba hány céget lehet bejelenteni. De melyek is azok a jogszabályok, amelyet szem előtt kell tartani?

  • Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:7. paragrafusa alapján egy jogi személy székhelye a jogi személy bejegyzett irodája, ahol a jogi személynek biztosítania kell a részére címzett jognyilatkozatok fogadását és a jogi személy jogszabályban meghatározott iratainak elérhetőségét.
  • A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 7. paragrafusának (1) bekezdése alapján a bejegyzett iroda (azaz a székhely) a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik.
  • A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény 7. paragrafusának (4) bekezdése szerint a cég székhelye olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára – ideértve a székhelyszolgáltatás útján biztosított székhelyhasználatot is – a cég jogosult.

A fenti jogszabályok vonatkozó részeinek áttanulmányozása után láthatjuk, hogy az ingatlannak a kötelezettségek teljesítésére alkalmasnak kell lennie, azaz nem elegendő, ha a postaládán a cégnevet és a cég elérhetőségét feltüntetjük. 

Mindezeken felül, ha valaki úgy dönt, hogy az ingatlanban székhelyszolgáltatás szeretne nyújtani, még az alábbi jogszabályoknak is meg kell felelnie:

  • A székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet, amely pontosan meghatározza milyen keretek között nyújtható ilyen jellegű szolgáltatás.
  • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi LIII. törvény is ró adminisztratív és felügyeleti kötelezettségeket a székhelyszolgáltatókra

Összegezve a fentieket elmondhatjuk, hogy bár semmi nem tiltja, hogy valaki saját ingatlanját használja székhelyként, nagyon körültekintően kell eljárni, hogy minden törvényi kötelezettségnek eleget tegyen. Amennyiben ezt a felelősséget inkább átadnánk, érdemes egy színvonalas székhelyszolgáltatót igénybe venni, aki rendelkezik a kellő erőforrásokkal és jogi háttérrel. Így időt és energiát spórolhatunk meg, amit vállalkozásunk fejlesztésére tudunk fordítani.

készítette a Company Assistant Service Kft.