Az iparűzési adó pontos törvényi és NAV általi meghatározása

Közzétéve
2017.03.29.

A félreértések elkerülése végett, alább közöljük a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalán fellelhető hivatalos információkat a helyi iparűzési adó meghatározásáról.

Az adóalanyt azon településeken terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, így bevallás-benyújtási kötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye található. Abban az esetben, ha székhelye és telephelye külön településen van, akkor az iparűzési adót meg kell osztani. Hogyan kell megosztani? Olvassa el itt!

Az iparűzési adó pontos törvényi és NAV általi meghatározása

A székhely és a telephely azonosítása kapcsán a Htv. rendelkezéseiből kell kiindulni.

Székhelynek tekintendő belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratban), a cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában ekként feltüntetett hely, a magánszemélyek esetében az állandó lakóhely. A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet kell érteni. A Ptk. szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződéssel létrejött vagyontömeg, mint adóalany esetén székhelynek számít a bizalmi vagyonkezelő székhelye, lakóhelye.

Telephelynek minősül az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye – függetlenül a használat jogcímétől -, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát.

Mi a különbség a székhely, telephely és fióktelep között? Itt írtunk róla!

Az iparűzési adóbevallást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.), illetve a Htv-ben meghatározott időpontig az iparűzési adót működtető, székhely, telephely szerinti település önkormányzati, fővárosban a fővárosi önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani! Az iparűzési adóbevallás – elektronikus úton – benyújtható az önkormányzati adóhatósághoz az állami adóhatóságon keresztül is [Htv. 42/D. §].

Iparűzési adó bevallás

KATTINTSON IDE a 17HIPA Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (átirányítás a NAV oldalára)

A BEVALLÁSBENYÚJTÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA

A Htv. 42/C. § (1) bekezdése a törvényi feltételeknek megfelelő adózó számára lehetővé teszi, hogy a bevallást az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM-rendelet (a továbbiakban: PM-rendelet) szerinti „központi” nyomtatványon, s ne az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon nyújtsa be. Az adózó „központi” nyomtatványon történő eljárási kötelezettségét papír alapon vagy – rendeleti szabályozás alapján kötelező jelleggel vagy lehetőségként – elektronikus úton teljesíti.

Az anyagi törvényi rendelkezés az adózók számára döntési szabadságot biztosít a tekintetben, hogy az eljárási kötelezettségüket „központi” vagy önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, illetőleg papír alapon vagy – a települési önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosító hatályos rendeleti szabályozás alapján – elektronikus úton teljesítsék.

Az adózó a 2017. évben kezdődött adóévre vonatkozó állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az állami adóhatósághoz korábban benyújtott adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – a PM rendelet szerinti bevallási nyomtatványon az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával is teljesítheti.

Az Art. – 81. § (1) bekezdés a) pontja és – 82. §-ának (1) bekezdése értelmében helyi iparűzési adóügyben az az önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek önkormányzata (képviselő-testülete) – rendeletével – a helyi adót bevezette.

Az adózó az önkormányzat rendeletében rögzített adótényállási elemekről (ide értve különösen az adó mértékét, az önkormányzat döntése szerinti rendeleti adóelőny-szabályokat), illetőleg az első fokon eljáró önkormányzati adóhatóság elérhetőségi információiról az önkormányzat honlapján (amennyiben az önkormányzat honlapot fenntart), illetőleg a Magyar Államkincstár e célra fenntartott honlapján (https://hakka.allamkincstar.gov.hu) oldalán tud részletesebben tájékozódni.

készítette a Company Assistant Service Kft.

További bejegyzések:

Az iparűzési adó pontos törvényi és NAV általi meghatározása
Az iparűzési adó pontos törvényi és NAV általi meghatározása
Az iparűzési adó pontos törvényi és NAV általi meghatározása
Az iparűzési adó pontos törvényi és NAV általi meghatározása
Az iparűzési adó pontos törvényi és NAV általi meghatározása
Az iparűzési adó pontos törvényi és NAV általi meghatározása
Az iparűzési adó pontos törvényi és NAV általi meghatározása
Az iparűzési adó pontos törvényi és NAV általi meghatározása
Az iparűzési adó pontos törvényi és NAV általi meghatározása
Az iparűzési adó pontos törvényi és NAV általi meghatározása
Az iparűzési adó pontos törvényi és NAV általi meghatározása
Az iparűzési adó pontos törvényi és NAV általi meghatározása
Az iparűzési adó pontos törvényi és NAV általi meghatározása
Az iparűzési adó pontos törvényi és NAV általi meghatározása