Mi a különbség a székhelyszolgáltató és a cégtemető között?

Közzétéve
2022.02.04.

Előző cikksorozatunkban már írtunk arról, hogy mi az a 3+1 jelentős különbség egy, a törvényi szabályozást szem előtt tartó székhelyszolgáltató és egy illegális cégtemető között. Most ezt a témát újra, részletesen körüljárva mutatjuk meg Önnek, hogyan különböztetheti meg a két tevékenységet egymástól.  Ha érdekli előző cikksorozatunk, a linkre kattintva megtekintheti: itt.

Mi a különbség a székhelyszolgáltató és a cégtemető között?

Most pedig szeretnénk bemutatni Önnek, hogy a NAV hogyan határozza meg a cégtemetőket, és a székhelyszolgáltatókat. Pontos és világos képet adunk a két fogalom megkülönböztetéséhez és későbbi felimeréséhez, hogy a jövőben Ön csakis megbízható, legális székhelyszolgáltatóknál jegyezze be cégét. Rávilágítunk a cégtemetőkkel szembeni lehetséges fellépésekre, valamint a legális székhelyszolgáltatók kötelezően elvégzendő feladataira.

Cégtemető

A Nemzeti Adó és Vámhivatal pontos meghatározása szerint: „cégtemető az olyan személy vagy társaság, amely nagy valószínűséggel nem felszámoló, és nagyobb számú gazdasági társaság került az érdekeltségébe, illetve ezen cégek jelentős része nem „élő” állapotkódú, vagy adószám törléssel érintett.”  Köznyelven fogalmazva, egy cégtemető legtöbb ügyfelei nem működő, „ál” cégek. Melyeket számos illegális ügy érdekében alapíthatták a vezetőik.

Az eltemetett cég a cégtemető érdekeltségébe került azon céget jelöli, melynek a cégtemető nem alapítója. Ebben az esetben a megbízó olyan személy vagy társaság, mely a cégtemetők részére céget átruházott.

A cégtemetőkkel szembeni fellépés eszközei a NAV részéről:

Az alábbiakban áttekintjük, milyen lépsekkel léphet fel a NAV a cégtemetők, annak üzemeltetői és megbízói ellen.

 • Ellenőrzés lefolytatása: ennek keretében a cégtemetőt megbízó korábbi tulajdonosok még élő cégeinek ellenőrzésére kerül sor.
 • Adóregisztrációs eljárás lefolytatása: ha a NAV a cég adószámáról 1 munkanapon belül nem ad ki értesítést, a cégbíróság a cég nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem elbírálását az adóhatóság értesítéséig felfüggeszti. Ha a NAV a cég adószámának megállapítását megtagadta, a cégbíróság a cég bejegyzési kérelmét elutasítja.
 • Fokozott adóhatósági felügyelet alá vonás: az adóregisztrációt követő kockázatelemzési eljárás során a megbízók és cégtemetők érdekeltségébe kerülő társaságokat kiemelten figyeli a NAV. Az adózókat a tevékenységre, foglalkoztatottakra, pénzügyi helyzetre vonatkozó kérdőív kitöltésére és benyújtására kötelezi.
 • Tag, vezető tisztségviselő eltiltása: a cégbíróság eltiltja azt a személyt, aki a kényszertörlési eljárás megindításának időpontjában vagy az azt megelőző évben vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag, illetve korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaságban többségi befolyással rendelkező tag volt.
 • Adó megfizetésére kötelező határozat hozatala: akár a megbízóval, akár a cégtemetővel szemben hozható a cég adótartozásának megfizetésére kötelező határozat.
 • Speciális kártérítési per megindítása: ennek előnye, hogy a Kft. tagja, Rt. részvényese esetében sem kell feltétlenül a szándékos vagyonelvonást bizonyítani, elegendő lehet a gondatlan magatartás bizonyítása, illetve bizonyos mulasztások esetén törvényi vélelem szól a szándékos károkozó magatartás mellett.
 • Mulasztási bírság határozat meghozatala: a volt vezető a felszámolás, kényszertörlés közzétételét megelőző jogsértésekért, a felszámolás, kényszertörlés kezdő időpontjában vezető, volt végelszámoló, a kezdő időpontot követően teljesítendő bevallási, beszámoló készítési, iratmegőrzési kötelezettség elmulasztásáért is mulasztási bírsággal sújtható.

Mi a különbség a székhelyszolgáltató és a cégtemető között?

A NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodája folyamatosan ellenőrzi a székhelyszolgáltatókat a 2017. évi LIII. törvény (PMT) alapján, hogy így minél előbb kiszűrhető legyen egy cégtemető megléte, mielőtt az további ügyfeleket károsítana meg. A székhelyszolgáltatók bejelentési kötelezettségeit a most következő részben tovább részletezzük.

Székhelyszolgáltató

A székhelyszolgáltató a székhelyen teljesítendő feladatokat üzletszerű gazdasági tevékenységként végzi cégek megbízásából. A székhelyszolégáltatások megbízhatóságát folyamatos ellenőrzések garantálják. A következőkben ezeket a feltételeket és szükségesen teljesítendő kötelező feladatokat részletesen is bemutatjuk.

Székhelyszolgáltatás feltételei:

 

A székhelyszolgáltatás alapításakor számos központi feltételnek kell megfelelnie az alapítónak. Ezen kritériumok teljesülése nélkül a szolgáltatás nem kezdődhet meg.

 • Ingatlan: a székhelyszolgáltatás bejegyzett helyéül szolgáló ingatlan az alapító kizárólagos tulajdonában van, vagy a használati jog bejegyzésre került, vagy megkapta az ingatlan tulajdonosának előzetes engedélyét. Az esetben, ha plusz számviteli törvény szerint kapcsolt vállalkozás; vagy kézbesítési megbízott; vagy könyvvezetési szolgáltatást is végez, erről előzetes tájékoztatást kell benyújtania.
 • A székhelyszolgáltatás székhelyén egy, bármilyen közterületről jól látható helyen cégtáblát helyez el a tevékenységével kapcsolatban.
 • Ügyfelei és saját iratait és ingóságait a törvény által meghatározott módon folyamatosan rendszerezi és a hivatalok számára transzparensen kezeli.
 • A székhelyszolgáltató vállalja, hogy saját és ügyfelei postai küldeményeket köteles átvenni, és 1 munkanapon belüli értesítési kötelezettsége van a megbízó felé (mely történhet SMS-ben, telefonon, vagy e-mail-en keresztüli).

Székhelyszolgáltató feladatai:

A székhelyszolgáltatónak folyamatosan ügyelnie kell a hivatal által előírt, jogszerű működésre. A legfontosabb ilyen szempontok közé sorolhatjuk:

 • Minden új ügyfél esetében ellenőriznie kell, hogy a cég felügyeleti szervhez be van jelentkezve, és a hivatalos nyilvántartásban
 • Székhelyszolgáltatóként köteles ügyfélazonosítási és átvilágítási eljárást végezni az alábbi esetekben:
  • üzleti kapcsolat létesítéskor
  • üzleti kapcsolat fennállása alatt
  • üzleti kapcsolat megszűnésekor
  • amennyiben kétség merül fel a korábbi adatokkal kapcsolatban
 • A szolgáltatási kapcsolat létrejötte előtt be kell azonosítania a tényleges tulajdonosokat. A székhelyszolgáltatónak továbbá azonnali bejelentési kötelezettsége van, amennyiben székhelyszolgáltatói tevékenysége végzése során pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló körülményt észlel

Székhelyszolgáltató célja: ne legyen cégtemető!

Minden legálisan működő székhelyszolgáltatás megtesz minden tőle telhetőt, hogy a törvényeknek megfelelően járjon el és semmi esetre se váljon cégtemetővé.

Mi a Company Assistant Service-nél komolyan vesszük törvényi kötelezettségünket. Éppen ezért kiemelt figyelmet fordítunk a szabályos keretek között való működésre. Így biztosítva ügyfeleinknek a teljes legalitást és üzleti biztonságot.

A fentiekben részletezett bejelentési kötelezettségünknek minden esetben eleget teszünk. Továbbá partnerkövető rendszert alkalmazunk, így információkat kapunk a cégeknél bekövetkező változásokról, melyekre azonnal reagálunk. Ezzel biztosítva azt, hogy velünk megegyezően partnereink is legális keretek között működtessék cégeiket.

készítette a Company Assistant Service Kft.