Ezért előnyös megbízható adózónak lenni

Közzétéve
2017.06.12.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 2016. január 1-jétől vezette be az adózói minősítést. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) negyedévenként megvizsgálja, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett (és az úgynevezett áfa-regisztrált) adózók megfelelnek-e a megbízható adózókra, illetve a kockázatos adózókra vonatkozó feltételeknek.

Ezért előnyös megbízható adózónak lenni

A minősítési eljárás menete (Art. 6/J. §)

A minősítési kritériumok vizsgálata során az adó- és vámhatóság a saját hatósági döntéseit, eljárási cselekményeit (például adókülönbözet megállapítása, végrehajtási eljárás indítása, kiszabott mulasztási bírság, adószám felfüggesztése és törlése), illetve a Cégbíróságtól elektronikus úton érkezett adatokat (például a cég működésének kezdete, illetve különféle cégbírósági eljárások – csődeljárás, végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés kezdete és vége) veszi alapul.

 • A minősítés negyedévenként történik, az első minősítési időszak 2016 első negyedéve.
 • A minősítés alapjául szolgáló feltételeket az adó- és vámhatóság a negyedév utolsó napján aktuális adatok alapján vizsgálja. Fontos ugyanakkor, hogy a megbízható adózói minősítéshez a feltételek többségét több évre visszamenőleg kell figyelembe venni
 • A minősítés eredményéről az adózók a minősítési folyamat lezárását (a minősítési időszakot követő hónap utolsó napját) követően Ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton kapnak tájékoztatást. Amennyiben a minősítésben a későbbiekben változás nem következik be, az adó- és vámhatóság az értesítést mellőzi.

Megbízható adózónak minősítés feltételei (Art. 6/A. § (1) bekezdése)

Az adó- és vámhatóság megbízhatónak minősíti az adózót, ha a következő, együttes feltételeknek megfelel:

 1. Legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül.
 2. A tárgyévben és az azt megelőző öt évben a NAV által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3%- át.
 3. A tárgyévben és az azt megelőző négy évben a NAV nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását.
 4. A tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt.
 5. Nem rendelkezik 500 ezer forintot meghaladó nettó adótartozással.
 6. A tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll az Art. 24/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti (bevallási vagy adófizetési kötelezettség elmulasztása miatti) adószámfelfüggesztés hatálya alatt.
 7. A tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám törlés-hatálya alatt.
 8. A terhére a NAV által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság – ideértve a jövedéki bírságot is – összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1%-át.
 9. A tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt.
 10. Nem minősül kockázatos adózónak.
 11. A tárgyévre megállapított adóteljesítménye pozitív.

(Forrás: NAV)

Előnyök és kedvezmények:

 • Az adatbázis célja,

  hogy segítse az üzleti életben az adózókat, mert a listán szereplés azt közvetíti az üzleti partnerek felé, hogy a minősített adózók megbízható szereplők, és ezzel könnyebb dolguk lehet a hitelkérelmeknél és a pályázatoknál.

 • A lényegi elem,

  hogy megbízható adózó esetében a kiszabható mulasztási bírság és adóbírság felső határa 50%-kal kevesebb, mint az általános szabályok szerint megállapított mérték.

 • Január 1-jétől a megbízható adózók

  általános forgalmi adó kiutalás iránti kérelmét az adóhatóság 45 napon belül teljesíti, míg 2018. január 1-jétől 30 napon belül.

 • Amennyiben fizetési könnyítésre kérelmet nyújtanak be,

  beadhatnak sürgősségi kérelmet is, amely 15 napos ügyintézési határidőt jelent.

 • Az EKAER –rendszerben

  Az EKAER –rendszerben a kockázati biztosíték alóli mentesülés az adózási élenjárók „jutalma”. (A kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozás esetén biztosítéknyújtási kötelezettség terheli az adózót.)

Hogyan kérhetjük a minősített adózói adatbázisba való felvételt?

A kérelmet a T112 adatlap jelenti, amelyet akár papíralapon, postán, akár elektronikusan is be lehet nyújtani a NAV-hoz. A kérelmen az adózó neve, adószáma, székhelye szerepel.

készítette a Company Assistant Service Kft.

További bejegyzések:

Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni
Ezért előnyös megbízható adózónak lenni