Ezért előnyös megbízható adózónak lenni

Közzétéve
2017.06.12.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 2016. január 1-jétől vezette be az adózói minősítést. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) negyedévenként megvizsgálja, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett (és az úgynevezett áfa-regisztrált) adózók megfelelnek-e a megbízható adózókra, illetve a kockázatos adózókra vonatkozó feltételeknek.

A minősítési eljárás menete (Art. 6/J. §)

A minősítési kritériumok vizsgálata során az adó- és vámhatóság a saját hatósági döntéseit, eljárási cselekményeit (például adókülönbözet megállapítása, végrehajtási eljárás indítása, kiszabott mulasztási bírság, adószám felfüggesztése és törlése), illetve a Cégbíróságtól elektronikus úton érkezett adatokat (például a cég működésének kezdete, illetve különféle cégbírósági eljárások – csődeljárás, végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés kezdete és vége) veszi alapul.

 • A minősítés negyedévenként történik, az első minősítési időszak 2016 első negyedéve.
 • A minősítés alapjául szolgáló feltételeket az adó- és vámhatóság a negyedév utolsó napján aktuális adatok alapján vizsgálja. Fontos ugyanakkor, hogy a megbízható adózói minősítéshez a feltételek többségét több évre visszamenőleg kell figyelembe venni
 • A minősítés eredményéről az adózók a minősítési folyamat lezárását (a minősítési időszakot követő hónap utolsó napját) követően Ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton kapnak tájékoztatást. Amennyiben a minősítésben a későbbiekben változás nem következik be, az adó- és vámhatóság az értesítést mellőzi.

Megbízható adózónak minősítés feltételei (Art. 6/A. § (1) bekezdése)

Az adó- és vámhatóság megbízhatónak minősíti az adózót, ha a következő, együttes feltételeknek megfelel:

 1. Legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül.
 2. A tárgyévben és az azt megelőző öt évben a NAV által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3%- át.
 3. A tárgyévben és az azt megelőző négy évben a NAV nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását.
 4. A tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt.
 5. Nem rendelkezik 500 ezer forintot meghaladó nettó adótartozással.
 6. A tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll az Art. 24/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti (bevallási vagy adófizetési kötelezettség elmulasztása miatti) adószámfelfüggesztés hatálya alatt.
 7. A tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám törlés-hatálya alatt.
 8. A terhére a NAV által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság – ideértve a jövedéki bírságot is – összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1%-át.
 9. A tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt.
 10. Nem minősül kockázatos adózónak.
 11. A tárgyévre megállapított adóteljesítménye pozitív.

(Forrás: NAV)

Előnyök és kedvezmények:

 • Az adatbázis célja,

  hogy segítse az üzleti életben az adózókat, mert a listán szereplés azt közvetíti az üzleti partnerek felé, hogy a minősített adózók megbízható szereplők, és ezzel könnyebb dolguk lehet a hitelkérelmeknél és a pályázatoknál.

 • A lényegi elem,

  hogy megbízható adózó esetében a kiszabható mulasztási bírság és adóbírság felső határa 50%-kal kevesebb, mint az általános szabályok szerint megállapított mérték.

 • Január 1-jétől a megbízható adózók

  általános forgalmi adó kiutalás iránti kérelmét az adóhatóság 45 napon belül teljesíti, míg 2018. január 1-jétől 30 napon belül.

 • Amennyiben fizetési könnyítésre kérelmet nyújtanak be,

  beadhatnak sürgősségi kérelmet is, amely 15 napos ügyintézési határidőt jelent.

 • Az EKAER –rendszerben

  Az EKAER –rendszerben a kockázati biztosíték alóli mentesülés az adózási élenjárók „jutalma”. (A kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozás esetén biztosítéknyújtási kötelezettség terheli az adózót.)

Hogyan kérhetjük a minősített adózói adatbázisba való felvételt?

A kérelmet a T112 adatlap jelenti, amelyet akár papíralapon, postán, akár elektronikusan is be lehet nyújtani a NAV-hoz. A kérelmen az adózó neve, adószáma, székhelye szerepel.

készítette a Company Assistant Service Kft.

További bejegyzések:

Letölthető dokumentumok
A székhelyszolgáltató, mint vírus tűzfal
székhelyszolgáltatás
székhelyváltoztatás, tévhit
székhelyszolgáltatás
széhkelyszolgáltatás