Vizsgálatok a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvény kapcsán

Az Ön vállalkozása is érintett

Vizsgálatok a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvény kapcsán

Közzétéve
2023.08.25.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján a hatóságok folyamatosan ellenőrzik azokat a szolgáltatókat, akiknek a jogszabály alapján jelentési kötelezettségük van. Ezek alapján a különféle pénzintézetek és pénzügyi szolgáltatók, ügyvédi irodák, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatást végzők, kereskedők, mellett a székhelyszolgáltatók legfontosabb kötelezettsége, hogy pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentést tegyenek a pénzügyi információs egység részére. Hogy mit is jelent ez a gyakorlatban ezt olvashatja aktuális cikkünkben. 

Belső szabályzat készítése

A törvény hatálya alá eső szolgáltatóként kötelesek vagyunk belső szabályzatot készíteni, amelynek célja, hogy rendszerezzük azokat az intézkedéseinket, amelyeket azért vezettünk be, hogy eleget tudjunk tenni a törvényi kötelezettségeinknek. A szabályzat segít minket abban, képesek legyünk felismerni azon adatokat, tényeket, körülményeket, amelyek bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek, vagyoni jognak a mi tevékenységünk keresztül történő szeretnének legalizálni, valamint a terrorizmusnak pénzeszközzel való támogatását célozhatják.

Ügyfél-átvilágítási intézkedések

A jogszabályban meghatározott esetekben kötelesek vagyunk az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a szolgáltatónál eljáró rendelkezésre jogosultat, továbbá a szolgáltatónál eljáró képviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzése mellett a tényleges tulajdonos személyazonosságát is ellenőrizni. Az ügyfélátvilágítás alapján kötelesek vagyunk megkövetelni a személyazonosságot igazoló iratok bemutatását. Amennyiben ügyfelünk jogi személy nyilatkozatban kérnünk kell a tényleges tulajdonos nevét, elérhetőségét. Fontos, hogy tényleges tulajdonosnak kizárólag természetes személy tekinthető. 

Bejelentési kötelezettség

A pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, vagy a vagyon büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén mérlegelés nélküli bejelentési kötelezettségünk keletkezik. Fontos kiemelni, hogy a törvény szerint bejelentés megtételére adhat okot az a körülmény is, ha az ügyfél-átvilágítási intézkedések nem voltak elvégezhetőek, és emiatt az üzleti kapcsolat létesítése megtagadásra, illetve a már fennálló üzleti kapcsolat megszüntetésre került. Mindezek kiemeltünk párat a leggyakrabban előforduló szokatlan körülmények, ügyletek közül, amelyek kapcsán bejelentési kötelezettségünk keletkezhet.

Az üzleti kapcsolat létesítésekor:

  • eljáró személy hamis, félrevezető információt ad, vagy nincs kellőképpen tisztában az általa képviselt szervezet működési körülményeivel és nem hajlandó további információkat szolgáltatni a tevékenységéről
  • az ügyfél-átvilágítás során kötelezően rögzítendő adatok teljes körűen nem szerezhetőek be az ügyfél közreműködésének hiánya miatt;

Az üzleti kapcsolat fennállása alatt

  • az ügyfél szervezettel kapcsolatban többször került hatóság által kényszerintézkedés alkalmazásra
  • az ügyfél céggel szemben kényszertörlési, felszámolási eljárás van folyamatban;
  • az ügyfél szervezet vezető tisztségviselője nem elérhető a Szolgáltató számára;
  • az ügyfél szervezet stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban vagy offshore területen bejegyzett szervezettől kap rendszeresen küldeményeket.

Az üzleti kapcsolat megszűnésekor

  • a székhelyszolgáltatásról szóló megbízási szerződés egy éven belül rendes felmondásra került az ügyfél részéről (7/2017.(VI.1.) IM rend.1 §(3) bek.);
  • a szerződés felmondásra került az ügyfél olyan irányú kérése miatt, amely jogszabálysértés kivitelezéséhez kér segítséget;
  • az üzleti kapcsolat azért került megszüntetésre, mert a Szolgáltató nem tudta teljes körűen végrehajtani az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket az ügyfél közreműködésének hiánya miatt;
  • az üzleti kapcsolat azért került megszüntetésre, mert a Szolgáltató többszöri próbálkozás ellenére, huzamosabb ideig nem tudta felvenni ügyfelével a kapcsolatot

A vonatkozó jogszabály alapján, a pénzmosás gyanús ügyletek bejelentésének elmulasztása bűncselekménynek minősül, akár működésünk felfüggesztését is jelentheti, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleinkkel szorosan együttműködve, feleljünk meg az előírt kötelezettségünknek. 

Hisszük, hogy a szabályzatunkban szereplők betartása mindannyiunk érdeke. Továbbiakban is azért dolgozunk, hogy magas színvonalú szolgáltatásainkkal segítsük Ügyfeleinket abban, hogy még sikeresebbek legyenek. 

Preiss Tamás

a Company Assistant Service Kft. ügyvezetője

készítette a Company Assistant Service Kft.