Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése

Közzétéve
2017.09.25.

2003. évi XCII. törvény 233. § szerint: Az állami adó- és vámhatósághoz 2017. január 1-jét megelőzően adószám megállapítása érdekében bejelentkezett egyéni vállalkozó, valamint cégbejegyzésre kötelezett adózó, ha székhelyszolgáltatást vesz igénybe, és a székhelyszolgáltató személyében 2016. december 31-jét követően nem következett be változás, a székhelyszolgáltatónak az Art. 16. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott adatait 2017. szeptember 29-éig az állami adó- és vámhatósághoz bejelenti.

2017. január 1-étől több olyan jogszabály is módosult, amely a gazdálkodó szervezeteket érinti. Emellett az Igazságügyi Minisztérium a cégtemetők káros munkásságának visszaszorítása érdekében rendeletben pontosította és szigorította a székhelyszolgáltatók munkavégzését.

2017. július 19-től hatályos az a módosított IM rendelet, amely előírja, ki végezhet székhelyszolgáltatást, valamint milyen egyéb kitételeknek kell megfelelni az igénybe vevő vállalkozásoknak, és magának a székhelyszolgáltatást végző megbízottnak. Erről készült sajtóközleményünket itt olvashatja el.  

Székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén bejelentendő adatok

2017. szeptember 29-e is fontos határidő azoknak akik székhelyszolgáltatást vesznek igénybe, hiszen eddig kell bejelenteniük a szolgáltatás igénybevételének tényét a NAV-hoz.

Az Art. 2017. január 1-jétől hatályos módosítása szerint a 17. § (3) bekezdés i) pontja alapján a következő adatok bejelentése szükséges székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén:

 • a) a székhelyszolgáltató elnevezése,
 • b) a székhelyszolgáltató székhelye,
 • c) a székhelyszolgáltató adószáma,
 • d) a székhelyszolgáltatási jogviszony (megbízás) kezdő időpontja (amennyiben a székhelyszolgáltatást már az adatlap benyújtását megelőzően is igénybe vette, úgy a benyújtás napjánál korábbi dátum is megadható), és
 • e) a székhelyszolgáltatási jogviszony (megbízás) befejező időpontja (amennyiben határozott időtartamra jön létre a szerződés), vagy határozatlan időtartamú szerződés esetén ennek jelzése a megfelelő kódkocka megjelölésével.
A rovatban a megfelelő kódok (U/T/M) jelzésével van lehetőség arra, hogy bejelentsék
 • a) azt a tényt, hogy székhelyszolgáltatást vesznek igénybe („U” kód)
 • b) a meglévő székhelyszolgáltatással kapcsolatos adatok módosítását (pl.: a jogviszony határozott időtartamúból határozatlanná válik) („M” kód), vagy
 • c) a korábbi székhelyszolgáltatási jogviszony megszűnését („T” kód).”

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Art. fentebb hivatkozott rendelkezésében megfogalmazott bejelentési kötelezettség az alábbi eseteket foglalja magába:

 • a) Egyrészt, ha a székhelyszolgáltatás jogviszony 2017. január 1-jét követően jött létre (függetlenül attól, hogy újonnan alakult vagy már működő ügyfél vesz igénybe székhelyszolgáltatást), vagy a korábbi székhelyszolgáltatási jogviszony 2017. január 1-jét követően módosult.
 • b) Másrészt azon esetkör, ha az Art. 233. §-ában megfogalmazott átmeneti rendelkezés alapján, egyszeri, visszamenőleges bejelentési kötelezettsége keletkezik az ügyfeleknek.

Felhívjuk szíves figyelmüket a fentiekhez kapcsolódóan arra, hogy a b) pontban jelzett bejelentési kötelezettség határideje 2017. szeptember 29.

17T201T

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások és egyéni cégek részére

A bejelentő és változásbejelentő lap benyújtásának módjai:

———————————-

 1. Papíralapú benyújtás
  Amennyiben Ön papír alapon (postai úton vagy személyesen) kívánja az adatlapot benyújtani, kérjük, szíveskedjék azt két példányban eljuttatni az állami adó- és vámhatóság illetékes igazgatóságához.
 2. Elektronikus úton történő benyújtás
  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési/változásbejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a – bármely mobilhálózatból hívható – 40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.

Amire még érdemes figyelni:

A rovatokat olvashatóan, lehetőleg nagybetűkkel kell kitölteni. A papír alapon benyújtott adatlapot a főlapon keltezéssel és aláírással kell ellátni. Az adatlapot az állami adó- és vámhatóság illetékes igazgatóságához kell benyújtani. A részletező lapok és pótlapok fejlécében fel kell tüntetni a szervezet nevét, és adószámát is. A földrajzi címeket tartalmazó rovatoknál az irányítószámot kötelező feltüntetni. Amennyiben az adott rovatban külföldi cím is megadható, magyarországi cím esetén az irányítószámot balra zártan kell feltüntetni. A város, község neve nem rövidíthető. A telefonszámok feltüntetésénél a körzetszám és a helyi hívószámot kell beírni. A címadatoknál a közterület nevéhez az elnevezése (pl. Petőfi); jellegéhez az utca, tér stb. megnevezéseket szükséges feltüntetni. Ha a részletező lapok sorai nem elegendőek az adatok felvezetésére, akkor pótlapok kitöltése szükséges.

Kitöltési útmutató a 17T201T bejelentő és változásbejelentő laphoz ITT.

Elmulasztása

az Art. 172. §-a értelmében mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

Ismét felhívjuk tehát Kedves Partnereink figyelmét, hogy a velünk való szerződés miatt, a fenti bejelentő lapot, a mulasztási bírságok elkerülése végett, ne felejtsék el minél hamarabb, de legkésőbb szeptember 29-ig kitölteni és a hatósághoz azt visszaküldeni!

Amennyiben a bejelentéshez bármilyen adatra van szükségük cégünkkel kapcsolatban, úgy keressenek bennünket bizalommal az info@cass.hu címen, és készséggel állunk a továbbiakban is rendelkezésükre!

Azon ügyfeleinknek, akikkel szeptember 29-e után kötöttünk szerződést, a bejelentésre 15 napjuk van, melyhez minden információt megadunk. 

készítette a Company Assistant Service Kft.

További bejegyzések:

Letölthető dokumentumok
A székhelyszolgáltató, mint vírus tűzfal
székhelyszolgáltatás
székhelyváltoztatás, tévhit
székhelyszolgáltatás
széhkelyszolgáltatás