Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése

Közzétéve
2017.09.25.

2003. évi XCII. törvény 233. § szerint: Az állami adó- és vámhatósághoz 2017. január 1-jét megelőzően adószám megállapítása érdekében bejelentkezett egyéni vállalkozó, valamint cégbejegyzésre kötelezett adózó, ha székhelyszolgáltatást vesz igénybe, és a székhelyszolgáltató személyében 2016. december 31-jét követően nem következett be változás, a székhelyszolgáltatónak az Art. 16. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott adatait 2017. szeptember 29-éig az állami adó- és vámhatósághoz bejelenti.

Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése

2017. január 1-étől több olyan jogszabály is módosult, amely a gazdálkodó szervezeteket érinti. Emellett az Igazságügyi Minisztérium a cégtemetők káros munkásságának visszaszorítása érdekében rendeletben pontosította és szigorította a székhelyszolgáltatók munkavégzését.

2017. július 19-től hatályos az a módosított IM rendelet, amely előírja, ki végezhet székhelyszolgáltatást, valamint milyen egyéb kitételeknek kell megfelelni az igénybe vevő vállalkozásoknak, és magának a székhelyszolgáltatást végző megbízottnak. Erről készült sajtóközleményünket itt olvashatja el.  

Székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén bejelentendő adatok

2017. szeptember 29-e is fontos határidő azoknak akik székhelyszolgáltatást vesznek igénybe, hiszen eddig kell bejelenteniük a szolgáltatás igénybevételének tényét a NAV-hoz.

Az Art. 2017. január 1-jétől hatályos módosítása szerint a 17. § (3) bekezdés i) pontja alapján a következő adatok bejelentése szükséges székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén:

 • a) a székhelyszolgáltató elnevezése,
 • b) a székhelyszolgáltató székhelye,
 • c) a székhelyszolgáltató adószáma,
 • d) a székhelyszolgáltatási jogviszony (megbízás) kezdő időpontja (amennyiben a székhelyszolgáltatást már az adatlap benyújtását megelőzően is igénybe vette, úgy a benyújtás napjánál korábbi dátum is megadható), és
 • e) a székhelyszolgáltatási jogviszony (megbízás) befejező időpontja (amennyiben határozott időtartamra jön létre a szerződés), vagy határozatlan időtartamú szerződés esetén ennek jelzése a megfelelő kódkocka megjelölésével.
A rovatban a megfelelő kódok (U/T/M) jelzésével van lehetőség arra, hogy bejelentsék
 • a) azt a tényt, hogy székhelyszolgáltatást vesznek igénybe („U” kód)
 • b) a meglévő székhelyszolgáltatással kapcsolatos adatok módosítását (pl.: a jogviszony határozott időtartamúból határozatlanná válik) („M” kód), vagy
 • c) a korábbi székhelyszolgáltatási jogviszony megszűnését („T” kód).”

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Art. fentebb hivatkozott rendelkezésében megfogalmazott bejelentési kötelezettség az alábbi eseteket foglalja magába:

 • a) Egyrészt, ha a székhelyszolgáltatás jogviszony 2017. január 1-jét követően jött létre (függetlenül attól, hogy újonnan alakult vagy már működő ügyfél vesz igénybe székhelyszolgáltatást), vagy a korábbi székhelyszolgáltatási jogviszony 2017. január 1-jét követően módosult.
 • b) Másrészt azon esetkör, ha az Art. 233. §-ában megfogalmazott átmeneti rendelkezés alapján, egyszeri, visszamenőleges bejelentési kötelezettsége keletkezik az ügyfeleknek.

Felhívjuk szíves figyelmüket a fentiekhez kapcsolódóan arra, hogy a b) pontban jelzett bejelentési kötelezettség határideje 2017. szeptember 29.

17T201T

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások és egyéni cégek részére

A bejelentő és változásbejelentő lap benyújtásának módjai:

———————————-

 1. Papíralapú benyújtás
  Amennyiben Ön papír alapon (postai úton vagy személyesen) kívánja az adatlapot benyújtani, kérjük, szíveskedjék azt két példányban eljuttatni az állami adó- és vámhatóság illetékes igazgatóságához.
 2. Elektronikus úton történő benyújtás
  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési/változásbejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a – bármely mobilhálózatból hívható – 40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.

Amire még érdemes figyelni:

A rovatokat olvashatóan, lehetőleg nagybetűkkel kell kitölteni. A papír alapon benyújtott adatlapot a főlapon keltezéssel és aláírással kell ellátni. Az adatlapot az állami adó- és vámhatóság illetékes igazgatóságához kell benyújtani. A részletező lapok és pótlapok fejlécében fel kell tüntetni a szervezet nevét, és adószámát is. A földrajzi címeket tartalmazó rovatoknál az irányítószámot kötelező feltüntetni. Amennyiben az adott rovatban külföldi cím is megadható, magyarországi cím esetén az irányítószámot balra zártan kell feltüntetni. A város, község neve nem rövidíthető. A telefonszámok feltüntetésénél a körzetszám és a helyi hívószámot kell beírni. A címadatoknál a közterület nevéhez az elnevezése (pl. Petőfi); jellegéhez az utca, tér stb. megnevezéseket szükséges feltüntetni. Ha a részletező lapok sorai nem elegendőek az adatok felvezetésére, akkor pótlapok kitöltése szükséges.

Kitöltési útmutató a 17T201T bejelentő és változásbejelentő laphoz ITT.

Elmulasztása

az Art. 172. §-a értelmében mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

Ismét felhívjuk tehát Kedves Partnereink figyelmét, hogy a velünk való szerződés miatt, a fenti bejelentő lapot, a mulasztási bírságok elkerülése végett, ne felejtsék el minél hamarabb, de legkésőbb szeptember 29-ig kitölteni és a hatósághoz azt visszaküldeni!

Amennyiben a bejelentéshez bármilyen adatra van szükségük cégünkkel kapcsolatban, úgy keressenek bennünket bizalommal az info@cass.hu címen, és készséggel állunk a továbbiakban is rendelkezésükre!

Azon ügyfeleinknek, akikkel szeptember 29-e után kötöttünk szerződést, a bejelentésre 15 napjuk van, melyhez minden információt megadunk. 

készítette a Company Assistant Service Kft.

További bejegyzések:

Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése
Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése