• Hitvallásunk

Alapok:

Preiss Tamás vagyok a Company Assistant Service Kft. ügyvezetője. Vállalkozásunk létrehozásának fontos eleme, hogy munkatársainkkal és közreműködő partnereinkkel az alábbi filozófia mentén és azt szem előtt tartva dolgozzunk ügyfeleink problémáinak megoldásában:

 • a munka számunkra értékteremtés,
 • viselkedésünket és mindennapi üzleti tevékenységünket áthatja a lojalitás, a szolidaritás.
 • a kiváló minőségre való törekvés sikereink alapja, az elégedett ügyfél pedig a legjobb reklám
 • minden nap arra törekszünk, hogy egyre jobbak és innovatívabbak legyünk! Ehhez nyitottak vagyunk minden ötletre, javaslatra, kritikára, bárkitől is érkezzen az.

Hitvallásunk

Hitvallásunk:

Hitvallásunk, abból a gondolkodásmódból fakad, amelyet legjellemzőbben ma ebben az országban az a tradicionális japán szamuráj értékrenden alapuló harcművészeti ág képvisel, melyet magam is évek óta űzök, és amelynek filozófiája átsegített már egy pár nehéz időszakon. Természetesen e vélemény meglehetősen szubjektív, hisz aki egy harcművészet gyakorlásának életformáját választotta az mind erős személyes kötődéssel bír a maga választott úthoz.
Természetesen ez az erős kötődés vállalkozásunk mindennapjaira is ugyan úgy kihat, mint bármire a mindennapjainkban. Így a vállalat tevékenységére, hozzáállására, környezethez való alkalmazkodására és nem utolsó sorban a tagok cselekedeteire és moráljára is. Ahhoz hogy érzékeltessem, ezt a személetet az alábbi pár sort szeretném ajánlani figyelmükbe.

Azért választottam ezt a harcművészeti ágat, mert egyrészt nem brutális megsemmisítésre törekszik. A cél az, hogy az emberekből túlélőt, a túlélőkből pedig élet-védelmezőt és értékes embert faragjon. A végső cél feleslegessé tenni magát a harcot.

Alapvető kiindulási pontja nem a személyiség formálása, hanem a meglévő csiszolása, az akaraterő fejlesztése, az önmagunk elé tűzött cél elérése. Az oktatásban résztvevő lehetőséget kap értékeinek és gyengéinek bírálatok nélküli elfogadására, egyénisége kibontakoztatására.

Edzéseinken mód van a teljes harcművészet megismerésére, ideértve a pusztakezes technikákat (szabadulás-, esés-, dobás-, töréstechnikák és küzdelmi gyakorlatok), valamint eszközök használatát (kard, nunchaku, say-villa, tonfa) is.

Másrészt azért volt szimpatikus ez a sport, mert a tanítási módszere nem ítélkezésen alapszik, mindenkinek önmaga előtt kell megfelelnie. A tanítás az emberből emberbe módszert követi, mert így lehet a tapasztalatot, mint hozzáadott értéket kizárólagosan átadni. Tehát mint személyiségfejlesztő módszer a rávezetés művészete, rávezetés saját gyengéink megtalálására és leküzdésére.

Harmadrészt pedig sajátomnak vallom a szamurájok filozófiáját, mely szerint örömmel, lelki nyugalommal és harmóniával végezték dolgukat, félelem, harag és nyugtalanság nélkül. Nem állítottak felesleges korlátokat, gátakat magukban hagyták, hogy a mélyen lévő „Igazi Önvalójuk” energiája szabadon áramoljon és energiát adjon. Nem rágódtak a múlton és nem aggódtak a jövőn, hanem a „most” iránt voltak elkötelezve, akarattal és határozottsággal váltak a legjobb harcosokká.

Szabályaikat, erkölcsi, filozófiai, gyakorlati feladataikat az úgynevezett Szamuráj-Kódex (Bushido) foglalta össze, melyhez minden igazi szamuráj tartotta magát. Ebben hét fő erényt neveznek meg, mely alapján a szamurájok állandóan fejlesztették lelki, szellemi és fizikai létüket. Olyan harcosokká váltak, akik pozitív szemlélettel, kellő önbizalommal, a célkitűzésüket folyamatosan szem előtt tartva cselekedtek és élték mindennapjaikat.

Szamuráj-Kódex (Bushido)

 • BÁTORSÁG

  Félelemmentesen, harci szellemtől eltelve küzdeni.

 • OKOSSÁG

  Intelligencia, tudományos képzettség, értelmes gondolkodás, éleslátás.

 • TISZTESSÉG

  Őszinteség, becsületesség, feddhetetlenség, udvariasság, család, idősek tisztelete, tisztelet megadása és elvárása.

 • ÜGYESSÉG

  Folyamatos fizikai-technikai képzés, szellemi frissesség.

 • HŰSÉG

  Lojalitás, kitartás jóban rosszban a család, a társak, a közösség mellett.

 • ÖNURALOM

  Állandó fegyelmezettség, a fájdalom, fáradtság elrejtése, mentális és fizikai fegyelem. A gondolkodás egyszerűsége, a szellem feszessége és önmaga irányítása.

 • ÖNZETLENSÉG

  Együttérzés, többiekkel törődés, jóindulat, a művészetek, a szépség értékelése. A harcosoknak gyöngéd oldaluk is van, a művészet pedig ajtó az élet megbecsülése és megértése felé.

Egyesületünk 8. danos mestere mondta az alábbiakat:

„Az ember az igazi harcot nem másokkal, hanem önmagával vívja. A kard csupán egy eszköz, amelynek a segítségével fejleszthetjük magunkat. Mi nem a kard előtt hajbókolunk, hanem az ember előtt tisztelgünk. Az iaido segít abban, hogy csökkenjen a túlzott egónk, és megtanuljuk, hogy az ember a közösséggel együtt tesz és ér el valamit. Érdekes, hogy a japán nyelvben nincs is olyan szó, hogy „én”. A japánok csak körülírni tudják ezt a fogalmat. Ennek a jelentőségén néha nem ártana nekünk is elgondolkodnunk…”

Ezzel vissza is kanyarodunk a mondandóm eredeti céljához, hogy rávilágítsak vállalkozásunk hitvallására.  Mint ahogy említettem, aki egy harcművészet gyakorlásának életformáját választotta az mind erős személyes kötődéssel bír a maga választott úthoz. Azonban ez az út egyben egy életfilozófia, amely magától értetődően átszövi élete mindennapjait, irányítja cselekedeteit és nem utolsósorban hatással van arra a vállalkozásra is, amelyet meggyőződése szerint épít. Így hitvallásunk egy szóban összefoglalva a Busido.

(Preiss Tamás)

Ezáltal pedig meglévő valamint jövőbeni partnereink biztosak lehetnek abban, hogy minőségi cégszolgáltatásokat nyújtunk számukra. Legyen Ön is köztük! Várjuk jelentkezését egy ingyenes székhelyszakértői tanácsadásra!

Önnek is tetszik hitvallásunk?
Vegyük fel a kapcsolatot, kérjen visszahívást!