Iparűzési adó- az adószakértő szemével

Közzétéve
2017.01.19.

A Company Assistant Service Kft.-nél kiemelten figyelünk arra, hogy olyan szakmai partnerekkel dolgozzunk együtt, akik a törvények maximális ismeretében, minden esetben ügyfeleink érdekeit képviselik. Mindemellett kiemelkedő szakmai tapasztalata és tudása miatt dolgozunk együtt Bálint Józseffel, aki a Tax-Orientation Consulting Kft. ügyvezetője, vezető adószakértője, és adótanácsadója. Az iparűzési adó alapjairól, kereteiről írt az alábbiakban.

Iparűzési adó- az adószakértő szemével

Az Országgyűlés a helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit meghatározó önkormányzatok működéséhez elengedhetetlenül szükséges pénzügyi forrásának megteremtése céljából megalkotta a helyi adókról szóló, 1990. évi C. törvényt.

2017-es törvényváltozásokról és cégmódosításokról itt írtunk bővebben.

Fontos tudni, hogy az önkormányzati adóhatóságnak az önkormányzat jegyzőjét kell tekinteni!

A törvény legjelentősebb –más törvényektől eltérő- tulajdonsága és különlegessége, hogy csak akkor lép életbe az adott helyi önkormányzat illetékességi területén, ha a helyi önkormányzat képviselő testülete rendeletet hoz annak bevezetéséről. Nézzük, mit foglal magában:

Számolj utána!

Iparűzési adó- az adószakértő szemével

Bálint József nem győzi hangsúlyozni, hogy adóügyekben mindig körültekintően szükséges eljárni- sok millió múlhat rajta.

  • iparűzési adó

  • építmény adó

  • telekadó

  • kommunális adó

  • idegenforgalmi adó

Az egyes adófajtáknál különös érdekessége a törvénynek, hogy a tv. az adó mértékének a maximumát határozza meg, és az adott önkormányzat képviselő testületére bízza, hogy a tv. szerinti maximumot vezeti-e be, vagy annak egy mérsékeltebb mértékét alkalmazza.

E fejezetben az iparűzési adót (a továbbiakban: IPA) tárgyaljuk, mivel kis országunkban ez az adófajta tekinthető a legelterjedtebb, önkormányzatok által is alkalmazott, bevezetett adófizetési kötelezettségnek.
Az IPA az ún. jövedelem-típusú adók közé tartozik. Az adófajta különlegessége, hogy létezik az ún. ideiglenes iparűzési adó fogalma is, amelyre a későbbiekben még visszatérünk. Az adó alapját az önkormányzat területén végzett gazdasági tevékenységből keletkezett árbevétel képezi. Mértéke az évek során fokozatosan emelkedett. 1998-ban még csak 1,4 % volt a mértéke, ma már az adóalap 2 %-a.

Érdekessége még a törvénynek az is, hogy az önkormányzat képviselő testülete dönt arról is, hogy milyen mentességi kritériumokat alkalmaz, illetőleg arról is, hogy az adókedvezmények milyen szempontok alapján vehetők figyelembe. Ilyen mentességi indokok lehetnek például:

– 2,5 millió Ft alatti árbevétel,
– foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó mentesség,
– szabályozott ingatlanbefektetési társaság mentessége.

Természetesen az önkormányzat határozhat úgy is, hogy nem veti ki ezt az adónemet. Így tett Csomád is, melyről bővebben itt írtunk.

Az IPA alapjának meghatározásakor tehát az állandó jelleggel végzett tevékenység árbevételéből kell kiindulni. Ezt az árbevételt kell (lehet) csökkenteni az eladott áruk beszerzési értékével (ELÁBÉ), a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, valamint az alapkutatás, kísérleti fejlesztés elszámolt önköltségével.

A Ha. sajátossága, hogy félévenként (szept.15. és március 15-e) adóelőleget kell fizetni. Az adóelőleg mértéke az előző év bevallott adófizetési kötelezettségének fele. Az IPA bevallási határideje a tárgyévet követő év május 31-e.

A bevalláshoz az önkormányzatok külön nyomtatványt szerkesztenek, melynek alkalmazása a bevallás során kötelező. Az adó megfizetése néhány kivételtől eltekintve csak átutalással teljesíthető.
Az ideiglenes IPA az adott önkormányzat területén végzett ideiglenes tevékenységen alapul, alapja a munkanapok száma. Az ideiglenes IPA max. mértéke napi 5000,- Ft.

Forrás: http://adomagus.hu/gondolatok-az-iparuzesi-adorol

készítette a Company Assistant Service Kft.

További bejegyzések:

Iparűzési adó- az adószakértő szemével
Iparűzési adó- az adószakértő szemével
Iparűzési adó- az adószakértő szemével
Iparűzési adó- az adószakértő szemével
Iparűzési adó- az adószakértő szemével
Iparűzési adó- az adószakértő szemével
Iparűzési adó- az adószakértő szemével
Iparűzési adó- az adószakértő szemével
Iparűzési adó- az adószakértő szemével
Iparűzési adó- az adószakértő szemével
Iparűzési adó- az adószakértő szemével