Letölthető szerződések

Közzétéve
2021.06.29.

Letölthető szerződések

Felkerült weboldalunkra az általunk összeállított Általános Szerződési Feltételek dokumentum, valamint a székhelyszolgáltatásra vonatkozó Egyedi szerződési minta is. Ezen dokumentumok mindegyikét weboldalunk felső menüsorának utolsó, Szerződéseink elnevezésű menüpontján keresztül azonnal letöltheti Ön is.

 

Letölthető szerződések

Bővebben az Egyedi szerződésről

A szerződési minta weboldalunkra történő feltöltésével még könnyebbé szeretnénk tenni minden ügyfelünknek szolgáltatásunk igénybevételét. Az előre elkészített sablon alapján csupán a saját cégre vonatkozó adatokat kell megadnia ügyfelünknek, anélkül, hogy akár hosszú hónapokig tartó plusz köröket kellene futnia egy ügyvéd bevonásával a szerződés elkészítéséért.

Az Egyedi szerződés létrehozásakor szabad kezet akartunk hagyni ügyfeleinknek is, hogy a későbbiekben saját igényeiknek megfelelően alakíthassák a szerződés egy-egy elemét. Így került a szerződésbe néhány olyan pont, melynek során ügyfelünk maga döntheti el, hogy például az Igénybevevő jóváhagyja-e, hogy az adóhatóságtól és egyéb közigazgatási hivatalból, illetve a Bankoktól érkező leveleket mi ügyfelünk megadott könyvelőjének és ügyvédjének is továbbítsuk-e.
Az Egyedi szerződést kiegészítő, további részletes szabályokat tartalmazó Általános Szerződési Feltételek szintén egy kattintással elérhetőek weboldalunkon.

Letölthető szerződések

Bővebben az ÁSZF-ről

Az ezen dokumentumban összefoglalt pontok szabályozzák a Company Assistant Service Kft. Székhelyszolgáltató és az Igénybevevő között létrejött székhelyszolgáltatásra vonatkozó jogviszony általános szabályait.

Az Általános Szerződési Feltételek 7 pontja kiterjed minden fontos rendelkezésre, többek között a szolgáltatás tartalmára, a vegyes rendelkezésekre és az Igénybevevő kötelezettségeire is.

Néhány fontosabb pont az ÁSZF-ből:

2. A szolgáltatás tartalma

2.1. A szolgáltató vállalja, hogy SZÉKHELYHASZNÁLATOT ENGEDÉLYEZŐ NYILATKOZATOT ad ki az Igénybevevő részére. A felek megállapodásának megfelelően a szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a felsorolt dokumentumok felhasználásával az Igénybevevő a 2161 Csomád, Levente u. 14/a. szám alatti ingatlant a cégirataiban székhelyként/telephelyként/fióktelepként tüntesse fel, amelyet az illetékes hatóságokhoz, bíróságokhoz és egyéb szervekhez jogosult bejelenteni.

2.2. A szolgáltató köteles az Igénybevevő cégtábláját az ingatlanon jól látható helyen elhelyezni.

3. Nyilvántartásba vétel

3.1. Új székhelycím nyilvántartásba vétele. Ahhoz, hogy az Igénybevevő az ingatlant székhelyként használhassa, szükséges az új székhelycímnek a cégjegyzékben – vagy egyéb szervezet esetében annak nyilvántartó hatóságánál – való átvezetése. A nyilvántartásba vétel ügyintézése, és ehhez az Igénybevevő létesítő okiratának és kapcsolódó egyéb céges vagy szervezeti okiratainak módosítása az Igénybevevő kötelessége. Az Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba vételhez szükséges céges és egyéb okiratok elkészítésével, módosításával, továbbá a cégbírósági vagy egyéb eljárással kapcsolatos költségek (ügyvédi munkadíj, illeték, költségtérítés) kizárólag az Igénybevevőt terhelik.

4. Az Igénybevevő kötelezettségei

4.1. Adatszolgáltatás, meghatalmazás. Az Igénybevevő az új székhely nyilvántartásba vételét követően 8 napon belül köteles személyesen megjelenni a székhelyszolgáltatónál a nyilvántartásba vett adatok és az egyébként a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges értesítési adatok rögzítése, a postai küldemények átvételére vonatkozó meghatalmazás aláírása, az önkormányzati bejelentőlap kitöltése és az egyéb kötelezően előírt adminisztratív teendők ellátása érdekében. A felek rögzítik az Igénybevevő képviselőjének, tagjainak, meghatalmazottjának magyarországi címét, e-mail címét és telefonszámát. A felek külön rögzítik azt az értesítési e-mail címet, amelyen az Igénybevevő a szolgáltató értesítéseit fogadja az érkezett postai küldeményekről vagy egyéb kapcsolattartási céllal.

FONTOS: Az egyedi szerződés csakis az ÁSZF-fel együtt érvényes, és kifejezett elválaszthatatlan részét képezi.

készítette a Company Assistant Service Kft.