Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés

Közzétéve
2016.12.12.

A vállalkozásoknak december 20-ig feltöltési kötelezettsége van, melynek elmulasztása mulasztási bírságot von maga után.

Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés

Mit jelent a feltöltési kötelezettség?

A feltöltési kötelezettség azt jelenti, hogy az adóév utolsó hónap 20. napjára (naptári év szerint adózók esetében december 20.-ára) – tehát amikor már kellő pontossággal láthatók, megbecsülhetők a tárgyévi adatok – a vállalkozás megállapítja, hogy mennyi lesz a tényleges adókötelezettsége, és ezen adókötelezettséget csökkentve a tárgyévre már befizetett előlegek összegével, a különbözetet megfizeti. Fontos, hogy az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) kivételével a feltöltési kötelezettség csak akkor teljesül, ha a befizetéshez bevallás is kapcsolódik.

Kire nem vonatkozik a  társasági adófeltöltési kötelezettség?

Arra az adózóra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot, illetve

 • az MRP-re,
 • közhasznú nonprofit gazdasági társaságra,
 • vízi társulatra,
 • alapítványra,
 • közalapítványra,
 • egyesületre,

 • köztestületre,
 • egyházra,
 • lakásszövetkezetre,
 • közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézményre,
 • önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra,
 • szociális szövetkezetre
 • és az iskolaszövetkezetekre.

Hogyan tud megfelelni a törvényi előírásoknak?

Ahhoz, hogy a lehető legpontosabban számoljuk ki a várható fizetendő adókat, a hivatalos beszámoló-készítési határidőt megelőzően a könyvelőnek egy beszámolót kell elkészítenie. Természetesen a folyó évre még majdnem egy hónap bevételeit és költségeit nem tudjuk tényekkel, számokkal alátámasztani.

A január és november közötti időszak számai azonban már rendelkezésünkre állnak, az év hátralévő részének várható adatait pedig a hatékony üzleti és stratégiai tervezésnek köszönhetően meg tudjuk becsülni.

Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek árbevétele az előző évben meghaladta a 100 millió forintot, kötelező a társasági adó-előleg kiegészítése. Ezeknek a vállalkozásoknak már most lehetőségük van mérlegelni, mely válaszható adóalap-csökkentő tételeket kívánják alkalmazni.

A bevallási kötelezettséget a NAV felé a 1701-es nyomtatvány kitöltésével kell teljesíteni, amelynek benyújtásával egyidejűleg az adófeltöltési kötelezettségnek is eleget kell tenni.

Az idei adótörvény-módosító csomag egyébiránt jelentősen módosítja a TAO-kulcsot.

Az adófeltöltési kötelezettségben érintett adónemek a következők:

Iparűzési adó

A helyi iparűzésiadó-kötelezettek (HIPA) köre megegyezik a társaságiadó-kötelezettek körével. A helyi IPA-kötelezettség teljesítését az illetékes önkormányzat vagy önkormányzatok felé kell a vállalkozásoknak teljesíteniük, az adott önkormányzat által közzétett nyomtatványon. Erről korábban ebben a cikkben már írtunk. A nemrég elfogadott adótörvény-módosító javaslatcsomag a HIPÁ-t érintően is tartalmaz fontos változásokat.

Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés

Innovációs járulék

Nem tartozik a leggyakrabban emlegetett adók közé az innovációs járulék, így gyakori tapasztalat, hogy a vállalkozások sokszor nincsenek tisztában fizetési kötelezettségükkel, vagy megfeledkeznek róla.

Egyszerűsített vállalkozói adó

Az EVA esetében a várható adó összegének kiegészítési kötelezettsége általánosan vonatkozik minden adóalanyra, függetlenül az értékhatártól. Az összeg feltöltésére december 20-i hatállyal, bevallásra azonban csak éves bevallásukban kötelezettek.

Hitelintézetek járadéka és Energiaellátók jövedelemadója

Azon hitelintézetek és energiaellátók, amelyek az előző évben 50 millió forintnál nagyobb árbevételre tettek szert, járadékuk, illetve jövedelemadójuk előlegét kötelesek kiegészíteni a tárgyévi várható járadékkal illetve adóval, az adóév utolsó negyedévének adóelőlegével együtt.

Reklámadó

A reklámadó is éves elszámolású adó. Az előleg-kiegészítésre kötelezett vállalkozásnak a várható fizetendő adó és az adóévre már bevallott előlegek különbözetéről a 1794-es nyomtatványon kell a bevallást a NAV-hoz benyújtania, és ezzel egyidejűleg megfizetnie annak összegét.

Az adófeltöltési kötelezettség elmulasztása bírságot von maga után!

Az adófeltöltés elmaradásának illetve a nem megfelelő mértékre – az adóelőleg feltöltésnek legalább a tárgyévben fizetendő adó 90 százalékát el kell érnie – történő feltöltésnek természetesen szankciója van. Amennyiben a vállalat nem megfelelően tölti fel a fent említett adókat és járulékokat, az Adóhivatal mulasztási bírságot szabhat ki.

A NAV minden olyan esetben kiszabja a bírságot, amikor a 10 százalékos megengedett hibahatáron felüli meg nem fizetett adóösszeg van, és akkor is, ha az adózó nem teljesíti a feltöltéshez kapcsolódó adóbevallási kötelezettségét (kivétel ez alól az EVA, amelyhez nem kapcsolódik bevallási kötelezettség).

Az adófeltöltéssel kapcsolatos mulasztásokat sújtó bírságnak nincsen felső értékhatára, mértéke a befizetett adóelőleg és az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig terjed.

A feltöltés során a befizetendő és a bevallásban szereplő adóelőleg összege eltérhet egymástól, mivel a bevallás során a várható fizetendő adó és az adóévre bevallott előlegek különbözetét kell szerepeltetni, míg befizetni a várható fizetendő adó és az adóévre megfizetett előlegek különbözetét kell.

Mit jelent ez az Ön számára, mint vállalkozó, cégvezető?

Elsődleges, és legfontosabb teendője, hogy igyekezzen mihamarabb könyvelőjével konzultálni a teendőkről. Általában a fentebb említett nyomtatványok kitöltésében is ő fog segédkezni.

Abban az esetben, ha könyvelő váltáson gondolkodna, vagy szívesen konzultálna más szakemberrel is, akkor keressen bennünket bizalommal, hogy megbízható szakmai partnereinket tudjuk ajánlani Önnek.

Addig is, esetleg tudja segíteni könyvelője munkáját, azzal, hogy a székhelye szerinti önkormányzat honlapjáról letölti a helyi iparűzési adóra vonatkozó nyomtatványt.

Ne feledje, abban az esetben, ha vállalkozásának székhelye, olyan településen van ahol az iparűzési adó mértéke 0 %, úgy Önre nem vonatkoznak a fenti határidők.

Hogy mi az a 4+1 lépés, amit mindenképpen tegyen meg mielőtt ipa-mentes településre költöztetné cégét, ebben a cikkben foglalkoztunk részletesen.

készítette a Company Assistant Service Kft.

További bejegyzések:

Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés
Az év egyik utolsó vállalkozói teendője- adófeltöltés